Skip to content

Zelený Vŕšok

Ponuka pozemkov a  možnosť zdravého bývania v moderných ultra úsporných rodinných domčekoch v obci Stará Lesná.

Aktuality:

 
30/06/2021
Plán asfaltovania komunikácie.
 
28/06/2021
Plánovaný prepoj zokruhovania vodovodu.
 
24/06/2021
Chodníky dokončené, cestná komunikácia pripravená na asfaltovanie.
 
24/06/2021
Žiadosti o kolaudačné rozhodnutie na VN, trafostanicu a NN rozvody podané.
 
23/06/2021
NN skrinky postavené a zapojené.
 
18/06/2021
Trafostnica postavená, zapojená a VN preložka v zemi spustená.
 
04/05/2021
Kladenie obrubníkov cestnej komunikácie.
 
25/04/2021
Nové koncové stĺpy VN osadené.
 
21/04/2021
Zemný kábel prekládky VN uložený.
 
12/04/2021
Plánované zahájenie výstavby cestnej komunikácie.
 
30/03/2021
Vydané kolaudačné rozhodnutie pre STL Plynovod.
 
26/03/2021
Vydané kolaudačné rozhodnutie pre Vodovod a Kanalizáciu.
 
05/03/2021
Podaná žiadosť o kolaudačné rozhodnutie STL plynovodu.
 
01/03/2021
Podaná žiadosť o kolaudačné rozhodnutie pre Vodovod a Kanalizáciu.
 
30/11/2020
Prebieha vypracovanie porealizačných projektov podľa skutočného zhotovenia.
Pripravuje sa – Podanie žiadostí o kolaudácie.
 
26/11/2020
Všetky inžinierske siete /NN, STL plyn, Verejné Osvetlenie, Optická sieť/ ukončené a zasypané.
 
24/11/2020
Inžinierske siete /NN, STL plyn, Verejné Osvetlenie, Optická siet/ porealizačne zamerané.
 
20/11/2020
Tlakové skúšky STL plynovodu Technickou inšpekciou KE vykonané – bez závad.
 
16/11/2020
Predpokladaný termín zásypov sietí – koniec Novembra 2020.
 
16/11/2020
Sieť verejného osvetlenia vo výstavbe.
 
16/11/2020
Optická sieť vo výstavbe.
 
16/11/2020
Uloženie NN rozvodov ukončené.
 
16/11/2020
Tlakové skúšky STL plánované na 20.11.
 
16/11/2020
Ukladanie STL potrubia ukončené.
 
16/10/2020
Ukladanie STL potrubia začaté.
 
09/10/2020
Výkopové práce pre STL, NN a VO hotové.
 
07/10/2020
Výkopové práce pre STL, NN a VO začaté.
 
28/09/2020
Vytýčenie trasy pre stavbu STL a NN.
 
01/07/2020
Výstavba verejného vodovodu ukončená.
 
22/06/2020
Tlakové skúšky vodovodu ukončené.
 
20/05/2020
Začiatok výstavby verejného vodovodu.
 
12/2019
Porealizačné zameranie kanalizačných sietí. Vyhotovenie porealizačného projektu.
 
11/2019
Dokončenie výstavby kanalizačných sietí.
Nacenenie jednotlivých ponúkaných pozemkov.
 
09/2019
Začatie s výstavbou kanalizačných sietí.
POHĽADKATASTER

PozemokVýmera [m2]Stav
A311582☑ VOĽNÝ
B111034☑ VOĽNÝ
A11792✘ PREDANÝ
A12751✘ PREDANÝ
A13692✘ PREDANÝ
A14667✘ PREDANÝ
A15569✘ PREDANÝ
A16516✘ PREDANÝ
A17614✘ PREDANÝ
A25838✘ PREDANÝ
A26719✘ PREDANÝ
A27614✘ PREDANÝ
A28644✘ PREDANÝ
A29638✘ PREDANÝ
A30786✘ PREDANÝ
B12894✘ PREDANÝ
B13852✘ PREDANÝ
B14852✘ PREDANÝ
B15780✘ PREDANÝ
B16659✘ PREDANÝ
B20964✘ PREDANÝ
B21639✘ PREDANÝ
C101037✘ PREDANÝ
C11804✘ PREDANÝ
C12839✘ PREDANÝ
C201025✘ PREDANÝ
C21736✘ PREDANÝ
C22608✘ PREDANÝ
C23554✘ PREDANÝ
C24603✘ PREDANÝ
C25689 ✘ PREDANÝ
B101325REZERVOVANÝ
A101205REZERVOVANÝ
A201535REZERVOVANÝ
A211287REZERVOVANÝ
A221332REZERVOVANÝ
A231417REZERVOVANÝ
A241223 REZERVOVANÝ

Fotogaléria

Miesto

Top