Skip to content

Zelený Vŕšok

Ponuka pozemkov a  možnosť zdravého bývania v moderných ultra úsporných rodinných domčekoch v obci Stará Lesná.

Aktuality:

12/04/2021
Plánované zahájenie výstavby cestnej komunikácie.
30/03/2021
Vydané kolaudačné rozhodnutie pre STL Plynovod.
26/03/2021
Vydané kolaudačné rozhodnutie pre Vodovod a Kanalizáciu.
05/03/2021
Podaná žiadosť o kolaudačné rozhodnutie STL plynovodu.
01/03/2021
Podaná žiadosť o kolaudačné rozhodnutie pre Vodovod a Kanalizáciu.
30/11/2020
Prebieha vypracovanie porealizačných projektov podľa skutočného zhotovenia.
Pripravuje sa – Podanie žiadostí o kolaudácie.
26/11/2020
Všetky inžinierske siete /NN, STL plyn, Verejné Osvetlenie, Optická sieť/ ukončené a zasypané.
24/11/2020
Inžinierske siete /NN, STL plyn, Verejné Osvetlenie, Optická siet/ porealizačne zamerané.
20/11/2020
Tlakové skúšky STL plynovodu Technickou inšpekciou KE vykonané – bez závad.
16/11/2020
Predpokladaný termín zásypov sietí – koniec Novembra 2020.
16/11/2020
Sieť verejného osvetlenia vo výstavbe.
16/11/2020
Optická sieť vo výstavbe.
16/11/2020
Uloženie NN rozvodov ukončené.
16/11/2020
Tlakové skúšky STL plánované na 20.11.
16/11/2020
Ukladanie STL potrubia ukončené.
16/10/2020
Ukladanie STL potrubia začaté.
09/10/2020
Výkopové práce pre STL, NN a VO hotové.
07/10/2020
Výkopové práce pre STL, NN a VO začaté.
28/09/2020
Vytýčenie trasy pre stavbu STL a NN.
01/07/2020
Výstavba verejného vodovodu ukončená.
22/06/2020
Tlakové skúšky vodovodu ukončené.
20/05/2020
Začiatok výstavby verejného vodovodu.
12/2019
Porealizačné zameranie kanalizačných sietí. Vyhotovenie porealizačného projektu.
11/2019
Dokončenie výstavby kanalizačných sietí.
Nacenenie jednotlivých ponúkaných pozemkov.
09/2019
Začatie s výstavbou kanalizačných sietí.
POHĽADKATASTER

PozemokVýmera [m2]Stav
A101284REZERVOVANÝ
A11792REZERVOVANÝ
A12751✘ PREDANÝ
A13692REZERVOVANÝ
A14667✘ PREDANÝ
A15569REZERVOVANÝ
A16516✘ PREDANÝ
A17614✘ PREDANÝ
A201456REZERVOVANÝ
A211287REZERVOVANÝ
A221332☑ VOĽNÝ
A231417☑ VOĽNÝ
A241223 ☑ VOĽNÝ
A25838✘ PREDANÝ
A26719✘ PREDANÝ
A27614REZERVOVANÝ
A28644REZERVOVANÝ
A29638✘ PREDANÝ
A30786☑ VOĽNÝ
A311456REZERVOVANÝ
B101296REZERVOVANÝ
B111034REZERVOVANÝ
B12894☑ VOĽNÝ
B13852☑ VOĽNÝ
B14852☑ VOĽNÝ
B15780☑ VOĽNÝ
B16659☑ VOĽNÝ
B20964REZERVOVANÝ
B21639✘ PREDANÝ
C101108REZERVOVANÝ
C11804REZERVOVANÝ
C12839✘ PREDANÝ
C20954REZERVOVANÝ
C21736✘ PREDANÝ
C22608REZERVOVANÝ
C23554✘ PREDANÝ
C24603✘ PREDANÝ
C25689 ✘ PREDANÝ

Fotogaléria

Miesto

Top